yusufyaacub/panca-4dimensi: November 2011 Night Diamond Bloody Red - Link Select Max

Friday, November 25, 2011

KEBENARAN AL- QURAN

salam sahabat buat skalian~Al-Quran bukan hanya hak umat islam dan arab

-terjemahan surah al-anbiya juz.21 ayt.107

''Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.''

-terjemahan surah al-zumar juz.39 ayt.41

''Sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk manusia dengan membawa kebenaran; siapa yang mendapat petunjuk maka (petunjuk itu) untuk dirinya sendiri, dan siapa yang sesat maka sesungguhnya dia semata-mata sesat buat (kerugian) dirinya sendiri, dan kamu sekali-kali bukanlah orang yang bertanggung jawab terhadap mereka.''

-terjemahan surah al-fussilat juz.41 ayt.53
"Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?"

bidang biologi

-terjemahan surah al-mukminuunjuz.23 ayt.12-14(bukti fasa kejadian manusia dari sudut sains moden)
"12.Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah."
"13.Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim)."
"14.Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik."

-terjemahan surah al-nisa juz.4 ayt.56(deria rasa sakit)

"Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

bidang astronomi

-terjemahan surah al-anbiya juz.21 ayt.30 (bukti Allah cipta alam lebih awal dari pengenalan teori big bang manusia)

''Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman?''

-terjemahan surah al-anbiya juz.21 ayt.33 (bukti pergerakan matahari)
'' Dan Dialah yang telah menciptaka n malam dan s i ang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya.''

-terjemahan surah al-nur juz.24 ayt.43 (bukti kitaran air hujan)
''Tidaklah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan antara (bagian-bagian)nya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih, maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya dan Allah (juga) menurunkan (butiran-butiran) es dari langit, (yaitu) dari (gumpalan-gumpalan awan seperti) gunung-gunung, maka ditimpakan-Nya (butiran-butiran) es itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan dipalingkan-Nya dari siapa yang dikehendaki-Nya. Kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan.''

-terjemahan surah al-rum juz.30 ayt.48 (bukti kitaran air hujan)
''Allah, Dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendaki-Nya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal; lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya, maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hamba-Nya yang dikehendakiNya, tiba-tiba mereka menjadi gembira.

-terjemahan surah al-zumar juz.39 ayt.21 (bukti kitaran air hujan)
''Apakah kamu tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi kemudian ditumbuhkan-Nya dengan air itu tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya, lalu menjadi kering lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikan-Nya hancur berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal.''

-terjemahan surah al-mu'minun juz.23 ayt.18 (bukti kitaran air hujan)
''Dan Kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran; lalu Kami jadikan air itu menetap di bumi, dan sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa menghilangkannya.''

-terjemahan surah al-rum juz.30 ayt.24 (bukti kitaran air hujan)
''Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk (menimbulkan) ketakutan dan harapan, dan Dia menurunkan hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya.''

-terjemahan surah al-hijr juz.15 ayt.22 (bukti kitaran air hujan)
''Dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuh-tumbuhan) dan Kami turunkan hujan dari langit, lalu Kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. ''

-terjemahan surah al-a'raf juz.7 ayt.57 (bukti kitaran air hujan)
''Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan. Seperti itulah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. ''

-terjemahan surah al-rad juz.13 ayt.17 (bukti kitaran air hujan)
''Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan (bagi) yang benar dan yang bathil. Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya; adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan.''

-terjemahan surah al-furqan juz.25 ayt.48-49 (bukti kitaran air hujan)
''48. Dia lah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmat-nya (hujan); dan Kami turunkan dari langit air yang amat bersih,''
''49. agar Kami menghidupkan dengan air itu negeri (tanah) yang mati, dan agar Kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk Kami, binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak.''

-terjemahan surah al-fatir juz.35 ayt.9 (bukti kitaran air hujan)
''Dan Allah, Dialah Yang mengirimkan angin; lalu angin itu menggerakkan awan, maka Kami halau awan itu kesuatu negeri yang mati lalu Kami hidupkan bumi setelah matinya dengan hujan itu. Demikianlah kebangkitan itu''

-terjemahan surah yaasiin juz.36 ayt.34 (bukti kitaran air hujan)
''Dan Kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air, ''

-terjemahan surah al-jathsiyah juz.45 ayt.5 (bukti kitaran air hujan)
''dan pada pergantian malam dan siang dan hujan yang diturunkan Allah dari langit lalu dihidupkan-Nya dengan air hujan itu bumi sesudah matinya; dan pada perkisaran angin terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berakal.''

-terjemahan surah Qaf juz.50 ayt.9 (bukti kitaran air hujan)
''Dan Kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya lalu Kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam,''

-terjemahan surah al-waqiah juz.56 ayt.68-70 (bukti kitaran air hujan)
''68. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum.''
''69. Kamukah yang menurunkannya atau Kamikah yang menurunkannya?''
''70. Kalau Kami kehendaki, niscaya Kami jadikan dia asin, maka mengapakah kamu tidak bersyukur?''

-terjemahan surah al-mulk juz.67 ayt.30 (bukti kitaran air hujan)
''Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering; maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagimu?."

simpul simpulan bahasa sanskrit: entry lama kat blog lama aku.(1)

VIDEO KEMBARA LIVE DRAWING 20.11.2011

salam sahabat buat skalian~


sebagaimana telah diketahui, aku ada ikut satu event ni yang dah aku ceritakan kat SINI.
aku ada jugak ambik video untuk kenang kenangan dan rujukan. oleh itu, aku editlah bagi nampak sikit menarik... inilah hasilnya. pada artist yang terlibat, ini saja yg termampu. enjoy!

simpul simpulan bahasa sanskrit: download kalau suka. ;)

Wednesday, November 23, 2011

CERITA CINTA SALMAN AL- FARISI


salam sahabat buat skalian~

merupakan salah seorang sahabat Rasulullah.. mengembara dari satu tempat ke satu tempat yang lain utk mencari agama yg benar, agama Islam.. sebagaimana kisah beliau dlm mencari kebenaran dlm agama, kesungguhan dan ketabahan beliau, pengorbanan kekayaan harta beliau sehinggalah menemukan agama Islam sbg agama benar..begitu jugalah hebatnya kisah cinta Salman al-Farisi..

Inilah kisah cinta Salman al-Farisi....

Di saat dia merasakan sudah layak baginya untuk menyempurnakan separuh daripada agama. Dia sudah siap untuk melamar seorang gadis solehah dari kaum Ansar, yang selalu meniti di bibir para pemuda di Kota Madinah. Memperolehi cinta wanita solehah itu ibarat membelai cinta para bidadari di Syurga. Wanita solehah itu telah menambat hatinya untuk menuntun karya-karya indah bak lakaran pelangi. penuh warna dan cinta.

Beliau menjemput sahabat karibnya, Abu Darda’ sebagai teman bicaranya ketika bertemu keluarga wanita solehah itu.

“Subhanallah... alhamdulillah” terpancut kata-kata dari mulut Abu Darda’, tanda ta’ajub dan syukur di atas niat suci temannya itu. Dia begitu teruja kerana dapat membantu temannya dalam hal baik sebegini.

Maka menujulah mereka ke rumah wanita solehah yang menjadi buah mulut para pemuda gagah perkasa di Kota Madinah.

“Saya adalah Abu Darda’ dan ini adalah saudara saya Salman al-Farisi. Allah Taala telah memuliakannya dengan Islam, dan dia juga telah memuliakan Islam dengan amal dan jihadnya. Dia memiliki kedudukan yang utama di sisi Rasulullah s.a.w, hingga Rasulullah menyebut beliau sebagai sebahagian daripada ahli bait-nya. Saya datang untuk mewakili saudara saya ini melamar puteri kalian untuk dipersuntingnya” berkata Abu Darda’ kepada keluarga wanita tersebut. Susunan bahasanya cukup berlapik dan indah.


“Menerima kalian berdua sebagai tetamu, sahabat Rasulullah yang mulia sudah menjadi penghormatan terbesar buat kami. Dan adalah kehormatan lebih besar bagi keluarga kami bermenantukan seorang sahabat Rasulullah s.a.w yang utama. Akan tetapi hak untuk memberi kata putus tetap sepenuhnya berada di tangan anakanda puteri saya. Saya serahkan kepada puteri kami untuk memperhitungkannya” wali wanita solehah memberi isyarat ke arah hijab, di belakangnya sang puteri menanti dengan segala debar hati.

“silakan tuan...” balas Abu Darda’.

Selepas beberapa minit berlalu, datanglah walinya memberi kata pemutus daripada sang puteri kesayangannya.

“Maafkan kami di atas apa yang saya akan katakan”

“Kerana kalian tetamu terhormat kami, sahabat baginda s.a.w yang amat dicintainya. Kami hanya mengharap redha Allah bersama kita semua.. sebenarnya puteri saya telah menolak pinangan Salman. Namun jika Abu Darda’ mempunyai hajat yang sama, puteri kami senang menerima pinangannya dengan penuh syukur” kata-kata wali wanita solehah itu tidak sedikit pun mengejutkan Salman al-Farisi malah menyambutnya dengan alunan tahmid yang tidak putus-putus.

Subhanallah... jelaslah wanita solehah itu hanya memilih Abu Darda’ sebagai pasangan hidupnya berbanding hajat asal datang daripada Salman al-Farisi. Bayangkan andai kita berada di posisi Salman al-Farisi, mungkin kita telah menyalahkan diri kerana telah tersilap membawa pendamping, teman bicara. Namun lain pula jawapan Salman al-Farisi;

“Allahu Akbar... Maha Suci Allah telah memilih teman baik saya sebagai pengganti” dengan penuh rasa kebesaran Tuhan menyelinap roh cinta-Nya memenuhi jiwanya yang kerdil.

“Semua mahar dan nafkah yang telah ku persiapkan ini akan aku serahkan pada Abu Darda’, teman baik ku dunia akhirat. Dan aku akan menjadi saksi pernikahan bersejarah kalian!” air mata kasih dan syukur membening suasana redup di suatu petang itu.

Begitulah jawapan Salman al-Farisi....

kenapa aku post cerita ni? sebab aku pernah terpaksa terima hakikat keduniaan yang hampir sama dengan cerita ni, untuk mencari hakikat ketuhanan.

Sesungguhnya Allah swt. Yang Maha mngetahui tentang sesuatu yg tidak kita ketahui..

simpul simpulan bahasa sanskrit: amik masa sikit lagi.. ;)

GET READY UNTUK BANJIR!!

salam sahabat buat skalian~
ahah, banyak ura2 dok kata november sampai januari nanti nak banjir besar dan terburuk dalam sejarah. wow2... sekarang ni dah pon ada tempat2 kat Terengganu, Kelantan, Johor yang banjir. aku plak stay area Kedah dan Perlis..huhuu.. bahaya siot~
jadi, aku ada beberapa cadangan yang boleh digunapakai untuk menghadapi banjir nanti dgn merujuk kepada banjir kat Thailand baru2 ni. heheheeee...
style tu dia punya jetski
ini paling smart
konsep kedai makan pon beh berubah
ni puak pekerja kilang kitar semula kot
D-max pon dah jadi amfibia
agak kurang ajar motornya
sukan rekreasi hujung2 minggu
jamban terapung
ini baru betul2 kaki bangku
tuk2 chopper
beca tayar 4. xbley panggil trishaw, fourshaw maybe
satu lagi chopper tapi tayar 5
bungkus trus
punyala subur sampai pokok berbuah motor
troli pon jadi titi
anjing penyelamat JPAM ;p
simpul simpulan bahasa sanskrit: ha, tunggu aa lagi? p design benda2 yg kretif tuh.

Tuesday, November 22, 2011

INTIPATI PEMBENTANGAN BAJET 2012 NEGERI KEDAH

salam sahabat buat skalian~
TERBAEKKKKK......... LUV U KEDAH

simpul simpulan bahasa sanskrit: HEHEEE

KEMBARA LIFE DRAWING-20.11.2011

salam sahabat buat skalian~

kenangan bersama mereka
Alhamdulillah....dpt jugak tunai impian zaman kecik2. haa.... masa kecik2 dulu stendet la kan. kalo main bola, mesti berangan nak jadi player malaysia. kalo main badminton, mesti berangan nak dapat piala thomas. tapi aku dulu suka melukis.. jadi aku berangan nak jadi pelukis terkenal...  walopon aku ni xda orang kenal, tapi aku kenal orang yang terkenal. kih3... kira puas hati la bila dapat jumpa dengan otai2 yang karya diorang terpampang di Balai Seni Visual Negara tuh. actually tarikh ni best sebab 20.11.2011.. haaa ramaila yang memahat sejarah dengan cara mereka sendri kan. ada yang kawen....(x dijemput), ada yang betunang...ada yang kluar ngn family/ member2... sedang mereka bersuka suka dengan kluarga dan majlis kesyukuran, aku plak merealisasikan salah satu impian di Muzium Padi Alor Star Kedah.

impian aku memang nak aktif dalam bidang seni nih, tapi aku masih dok tercari cari  pemberatan diri. samada ke arah pembangunan pendidikan atau kerja2 seni. so, masih banyak yang aku kena belajar... bukan senang nak jadi senang kan...
awal acara

abg rohaizad dengan outdoor watercolornya

abg foad dengan sketchnya yg superb

abg zul dengan akrilik

abg rosli dgn oil pastels

abg hushinaidi dgn charcoal

abg uzaini dgn charcoal

omputih dgn kamera 

sedikit kenangan

heheh.... otai Amron omar (cer try google nama dia)

so, apa2 pon aku nak ucap terima kasih pada abang amron omar, abg zul, abg uzaini amir, abg rosli mat, abg foad, abg yusri, abg rohaizad, abg hushinaidi, dan ramai lagi.. otak anda memg superb.


aku x melukis sekali sebab aku nak tngok btol2  smua skill diorang. lagipun aku segan nak tenung model2 tuh. memg sifat aku ni malu dgn pmpuan yg x knal. nak wat cemana kan. aku amik video dan gambar2 saja.. yang bestnya, video aku tu aku bagi kat Balai Seni Visual Negara untuk dokumentasi. yeeha, ada gak sumbangan kan. ;p


simpul simpulan bahasa sanskrit: dasyat dorg..segi intelek pon dasyat. byk yang lecturer tuh.. yg study Phd pun ada gak rasanya. wuii~

Saturday, November 19, 2011

POTRET KOLEKSI PERIBADI- UST AZHAR IDRUS

salam sahabat buat skalian~
Alhamdulillah sekali lagi..siap jugak potret koleksi peribadi aku ni. aku sengaja try buat atas kertas lukisan budak2 sekolah yang nipis tu. nak tengok kesannya. pergghhh.. bukan main payah lagi nak kontrol. x biasa aku.. jadi hasilnya lain sikitla dari kebiasaan. sebab biasanya aku guna verge paper.

melukis orang2 alim ni, best jugak. maklumla aku x sealim mana.. bleh mlukis golongan2 ni pon da kira puas dah.. pasni kena baiki lagi mana yang kurang tu. kena pakai verge paper balik la. huhuu~~

simpul simpulan bahasa sanskrit: geng kite!

Friday, November 18, 2011

MARI BELAJAR IKAT TALI KASUT

salam sahabat buat skalian~
ini apa adik2?? KAAAAASUUUUUTT~~
kasut pakai kat mana? KAAAAAKIIIII~~
reti ikat tali kasut? AAA...UMMM...ERMM~~
aku suka jnis2 sneakers design camni jer. simple
okeh, jom pakat usya cara orang slalu inkat tali kasut dia. yg bawah ni cara orang slalu matikan ikatan tu.


yang ni plak jenis2 ikatan yang sempoi utk korang try.

aku x penah try

aku x penah try

aku x penah try

aku x penah try

aku x penah try

aku penah try

aku x penah try

aku penah try

aku x penah try

aku x penah try

aku penah try

aku x penah try

aku penah try

aku penah try

aku x penah try
simpul simpulan bahasa sanskrit: hahaaa..zaman muda2 dulu. kikikih